Dezinfekce prostor - prevence proti Covid-19

Cenová kalkulace na aplikace polymerové dezinfekce na vyžádání

Jak probíhá aplikace dezinfekce prostor

Příprava prostor

 • Před aplikací aerosolu není potřeba zvláštních opatření, jen je potřeba zajistit uzavření vzduchotechniky, aby se aerosol nedostával do jiných než ošetřovaných prostor.
 • Optimální je provádění ošetření prostor po pravidelném úklidu.
 • Při užití v prostorách kuchyněk či míst s výskytem potravin je potřeba otevřené potraviny uklidit, aby nedošlo k přímému kontaktu s aplikovanou látkou.
 • Není potřeba zakrývat či odstraňovat pokojové rostliny.
 • Doporučujeme uklidit volně ležícími papíry, může dojít k mírnému navlhčení papíru.

Co je aplikováno

 • Prostory budou ošetřeny aerosolem vodného roztoku s polymerním přípravkem disiClean AIR, který obsahuje aktivní látku Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.
 • Jde o přípravek registrovaný v seznamu biocidních látek.
 • V ošetřených prostorách je výrazně sníženo šíření virů, baktérií a plísní.
 • Aplikované látky jsou atestovány na kožní dráždivost, a to na až dvojnásobné koncentrace, než budou používány.
 • Látka stejně, jako jakékoli jiné dezinfekční prostředky, není určena pro inhalaci.
 • Roztok je bez jakéhokoli zápachu a je bezbarvý.
 • Použité látky nepoškozují (oproti chlórovým, alkoholickým či aldehydickým přípravkům) jakékoli povrchy materiálů se kterými dojdou ke styku.
dezinfekce prostor

Možnosti využití dezinfekce prostor

 • Zdravotnická zařízení a sociální ústavy
 • Úřady, instituce, divadla, muzea
 • Školy, školky, domovy důchodců
 • Hromadná doprava, letiště
 • Potravinářství, veřejné stravování, hotely, průmyslové podniky
 • Hudební kluby, fitcentra, tělocvičny
 • Rodinné a bytové domy

Objednejte si dezinfekci Vašich prostor!

Doba aplikace

 • Rychlost aplikace závisí na členitosti prostor.
 • Aerosol vytvoří po usazení neviditelný polymerní film, který má biocidní účinky až 21 dní.
 • Po aplikaci je potřeba nechat aerosol působit cca 30 minut, kdy dojde k jeho usazení.
 • Po této době je účinnost nejvyšší a prostory lze již používat.
 • Prostory není potřeba po aplikaci vyvětrávat, ale dle úvahy je toto možné.
 • Pokud je třeba, je možné lesklé povrchy rozleštit suchou látkou.

Následná péče o prostory

 • Vzhledem k praxí ověřenému dlouhodobému a kumulativnímu účinku polymerní látky, doporučujeme následný úklid prostředky z řady disiClean obsahující polymerní složku. V případě použití jiných prostředků např. na bázi chloru, může dojít k porušení polymerní vrstvy.
 • Pro zvýšení zabezpečení doporučujeme zvláště na kritických místech, jako jsou kliky, madla schodišť, jakékoli vypínače (světlo, výtah, přístroje atd.) pravidelně používat disiClean Home, což je opět vodný biocidní roztok, a to ve formě rozprášení ručním rozprašovačem.
 • Pro zvýšení a udržení účinků na větších plochách (stoly) je vhodné použití disiClean Universal, který kromě biocidu obsahuje i úklidové látky.
 • Další prostředky Vám budou doporučeny na základě místních podmínek a případně zájmu dodáme i dezinfekční plán pro dlouhodobé zajištění prostor.

Objednávka

Objednávám pro

rodinný dům
firmu

Popis objetu - kancelář open space/uzavřené kanceláře, hotel/penzion, zdravotnické zařízení, výrobní haly, aquaparky/bazény, fitness, prodejna apod